معرفی کتاب

هزار بیشه نام کتابی  از مهشید امیرشاهی نویسنده سرشناس ایرانی است. در هزار بیشه مجموعه ای از مقالات، سخنرانیها، نقدها و مصاحبه ها ی مهشید امیر شاهی توسط رامین کامران گرآوری شده است. نوشته های مهشید امیرشاهی بسیار شیرین و خواندنیست او جدیترین موضوعات را هم به طنز می نویسد. کتاب را از هر کتابخانه شبکه هلمت می شود برای مدت چهار هفته مجانی قرض گرفت. کد کتاب در شبکه کتابخانه های هلمت  30091014190543 می باشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید